Shandra's Road

Did Somebody Say Shandra?

Vårdnad om barn

Idag så är det väldigt vanligt att föräldrar har en vårdnadstvist eftersom att båda vill ta hand om barnet. Men när de skiljer sig så blir det ju helt annorlunda, då får man se till att reda ut detta så att det löser sig. Det kan bli så att en förälder får den totala vårdnaden eller kanske att båda föräldrarna delar vårdnaden. Det är lite olika från fall till fall. Men hur som helst så är det ju viktigt att barnet tas hand om. Det bästa är att båda föräldrarna har vårdnaden.