Shandra's Road

Did Somebody Say Shandra?

Mer bostäder

Vi har brist på bostäder i Stockholm. Denna bostadsbrist är inte bara lokal utan i alla större städer fattas det platser att bo på. Man kan tänka sig att det byggs i samma takt som det görs nu så kommer vi 2020 har en extrem brist på bostäder, mer måste byggas helt enkelt. När ett sådant bygge utförs gör man det på enklast bästa möjliga sätt. Ett exempel är som byggstäd i Eskilstuna. Man bygger huset samtidigt som man håller det rent vilket är en positiv syns för hela grannskapet.